قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه یکی از مواد اولیه پرکاربرد در صنایع مختلف مانند لوازم خانگی، خودروسازی، ساختمان سازی، قطعات الکترونیکی و … است. مقرون به صرفه بودن قیمت ورق گالوانیزه، مقاومت بالا در برابر رطوبت و خوردگی، وزن سبک و طول عمر مفید بالا از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که این محصول را به مادۀ اولیه محبوب در صنایع گوناگون تبدیل کرده است. این روزها به هر طرف که نگاه کنید، ردپای ورق های گالوانیزه را در محصولات مختلف به راحتی قابل مشاهده است.
قیمت هر متر مربع ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد. علاوه بر آن با توجه به تغییر روزانه قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید این محصول، مدام شاهد نوسان نرخ ورق گالوانیزه در بازار هستیم. برای اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه کیلویی می‌توانید به لیست قیمت که در ادامه آماده کرده‌ایم، مراجعه کنید.

لیست قیمت ورق گالوانیزه

در جدول زیر لیست قیمت روز ورق گالوانیزه به تفکیک مشخصات و برند تولید کننده آن قابل مشاهده است.

 

قیمت فروش ورق خام گالوانیزه ۴ شهریور ۱۴۰۰

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

عوامل مؤثر در قیمت ورق گالوانیزه

چند فاکتور اساسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی قیمت خرید و فروش ورق گالوانیزه تأثیرگذار هستند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قیمت فولاد خام

فولاد خام به عنوان ماده اولیه اصلی برای تولید ورق گالوانیزه به شمار می‌رود. قیمت گالوانیزه بیش از هر چیزی وابسته به قیمت فولاد خام است. خوشبختانه بخش عمده نیاز صنایع کشور به فولاد در ایران تولید می‌شود. با این وجود، قیمت‌های جهانی این فلز پرکاربرد بر قیمت فولاد خام در ایران نیز تأثیر مستقیم دارد.

روش تولید ورق گالوانیزه

برای تبدیل شمش فولادی به ورق چند مرحله پشت سر گذاشته می‌شود. مهم‌ترین مرحله در فرآیند تولید ورق، نورد گرم است. به این ترتیب که ضخامت شمش با حرارت بالا، توسط غلتک‌هایی کاهش پیدا می‌کند. در نهایت محصول نهایی که تختال نام دارد با استفاده از دستگاه‌های خاصی برش داده می‌شوند تا به ابعاد و اندازه مناسب برسند. کارخانه‌های تولیدکننده، مراحل ساخت ورق فولادی را به شکل‌های گوناگون پشت سر می‌گذارند که در کیفیت و قیمت ورق گالوانیزه تأثیرگذار است.

کیفیت عملیات گالوانیزاسیون

ورق فولادی با استفاده از عملیات گالوانیزاسیون پوشش‌دهی می‌شود. به این ترتیب در برابر پوسیدگی و خوردگی مقاومت آن افزایش پیدا می‌کند. برای پوشش‌دهی ورق فولادی از فلز روی استفاده می‌شود. گالوانیزاسیون به روش‌های مختلفی همچون گالوانیزاسیون گرم، الکتروگالوانیزاسیون و … انجام می‌شود. استفاده از هر کدام از این روش‌ها محصول نهایی با کیفیت خاصی را به ارمغان می‌آورد. در نتیجه قیمت گالوانیزه نیز متغیر خواهد بود.

برند تولیدکننده ورق گالوانیزه

استانداردهای مختلفی برای تولید ورق گالوانیزه وجود دارد. هر کارخانه با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف، استاندارد خاصی را برای تولید ورق گالوانیزه به کار می‌گیرد. بنابراین کیفیت محصولات تولیدی برندهای مختلف با هم فرق می‌کنند. در کشور ما تولیدکنندگان زیادی از جمله کارخانه تاراز، شهرکرد، امیرکبیر کاشان، سمنان، دشتستان و شهریار تبریز در زمینه ساخت ورق‌های گالوانیزه فعالیت می‌کنند. قیمت ورق‌های هر یک از این برندها با سایرین تفاوت دارد.

ضخامت ورق گالوانیزه

ضخامت ورق گالوانیزه یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت خرید و فروش این محصول است. ورق‌های گالوانیزه 3 میل و 6 میل به عنوان پرفروش‌ترین ورق‌ها در بازار شناخته می‌شوند. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل و 6 میل را می‌توانید در لیست فوق مشاهده کنید.

ابعاد ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه به صورت رولی در بازار عرضه می‌شوند. اما عرض ورق‌ها قابل تغییر است. معمولاً هر چه عرض ورق بیشتر باشد، قیمت ورق گالوانیزه در بازار نیز بالاتر می‌رود.

میزان عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در قیمت هر محصولی است. بازار ورق‌های گالوانیزه با توجه به کاربرد زیادی این محصولات در صنایع گوناگون، همواره از رونق بالایی برخوردار است. در برخی از مواقع تولیدکنندگان قادر به تأمین نیاز بازار نیستند. در این شرایط طبیعی است که قیمت ورق افزایش پیدا می‌کند. گاهی اوقات نیز پیش می‌آید که ورق‌های گالوانیزه مازاد نیاز بازار تولید می‌شوند و در این شرایط قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد.

نحوه محاسبه قیمت فروش ورق گالوانیزه

احتمالاً برای شما هم این سؤال ایجاد شده که قیمت خرید و فروش ورق گالوانیزه به چه صورت محاسبه می‌شود؟ در پاسخ باید بگوییم که قیمت این محصول بر اساس هر کیلوگرم محاسبه می‌شود. همچنین عرضه آن در بازار نیز به صورت رولی است.

 

سوالات متداول درباره نحوه محاسبه قیمت ورق گالوانیزه

 

1. آیا امکان ارسال سفارش پس از خرید ورق گالوانیزه وجود دارد؟

بله؛ در حالت عادی پس از ثبت سفارش، محصولات درب شرکت به مشتریان تحویل داده می‌شود. در صورتی تمایل مشتریان می‌توانند درخواست ارسال بار تا محل مورد نظرشان را به کارشناسان شرکت ابنیه فولاد آریو اعلام کنند. خدمات ارسال سفارشات خرید ورق گالوانیزه به هزینه مشتری انجام می‌شود.

2. قیمت روز ورق گالوانیزه به صورت رول است یا برش‌خورده؟

قیمت گالوانیزه به صورت رول اعلام می‌شود. هزینه برش‌کاری و فرمینگ ورق‌های گالوانیزه معمولا جداگانه دریافت می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با ما تماس بگیرید.

3. پس از خرید ورق گالوانیزه، سفارش‌ها در چه فاصله زمانی ارسال می‌شوند؟

به فاصله یک روز پس از ثبت سفارش و پرداخت هزینه، شما می‌توانید ورق‌های فولادی را در محل شرکت ابنیه فولاد آریو تحویل بگیرید.

4. حداقل سفارش خرید ورق گالوانیزه چقدر است؟

حداقل سفارش برای ارسال ورق گالوانیزه برابر با 500 کیلوگرم است.